SIAM PLAKAD.COM

About Image

Siam Plakad Dot Com

Siam Plakad Dot Com ปลากัดป่า และ ปลากัดสวยงาม

สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริม ปลากัดป่า และ ปลากัดสวยงาม ของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักและสนับสนุนธุรกิจด้านปลากัดครบวงจร

ขอบพระคุณรูปภาพบางส่วนจาก ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาปลากัดป่าพื้นบ้าน และ 100% ปลากัดป่า - wild betta

ลักษณะปลากัดป่าแต่ละสายพันธุ์

กลุ่มของ B. splendens: (เป็นกลุ่มของปลากัดก่อหวอดที่พบได้ในประเทศไทย)
ปลากัดป่า หรือ ปลากัดลูกทุ่ง
ปลากัดป่า หรือ ปลากัดลูกทุ่ง คือ ปลากัดที่พบได้ในธรรมชาติ อยู่ตามพื้นที่แหล่งน้ำต่างๆของประเทศไทย
มีอยู่ 5ชนิด ยังไม่ได้นับรวมอีสานหางลาย
ปลากัดป่า พัฒนาสวยงาม
ปลากัดป่าพัฒนา คือ ปลากัดป่า หรือปลากัดลูกทุ่ง ที่เลือกคัดสรรมา เพื่อเพาะพันธุ์ให้ได้ลักษณะที่ดีขึ้นสวยงาม
ทั้งสีและรูปทรงที่สวยงามขึ้น

Contact :

godkzy@gmail.com